การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

12 พ.ค. 2566 9

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

12 พ.ค. 2566 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000 บาท

9 พ.ค. 2566 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1/2566

28 เม.ย. 2566 14

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

19 เม.ย. 2566 10

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรขนมอบ

19 เม.ย. 2566 10

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพการใช้สมาร์ทโฟน รุ่น 1 และ 2

18 เม.ย. 2566 10

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือประกอบอาชีพการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร รุ่นที่1

7 เม.ย. 2566 17

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

29 มี.ค. 2566 20

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกหลักสูตร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน รุ่นที่1/2566

22 มี.ค. 2566 27

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตร การมัดหมี่

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ