การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6/2566

30 พ.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป รุ่นที่ 1/2566 ตามโครงการ Gig Worker

30 พ.ค. 2566

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี พ.ศ. 2566

24 พ.ค. 2566

ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่

23 พ.ค. 2566

ประเมินความรู้ความสามารถ และออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 12/2566

18 พ.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงลพบุรี ออกตรวจตราให้คำแนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินความรู้ความสามารถ และเงินข่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่บริษัท

18 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาส2 ประจำปี 2566

16 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซ่อมวัสดุสำนักงาน เครื่องพิมพ์

16 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมหลักสูตรแปรรูปเกษตร รุ่นที่ 1/2566

16 พ.ค. 2566