การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 4/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค. 2567

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ๑๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน internet of thing เพิ่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2567

4 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567