การแสดงผล

+
-

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.11) และบัตรประจำตัวผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.12) 
ที่อายุบัตรใกล้จะครบ 5 ปี ให้ดำเนินการต่อไปนี้
 
 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dsd.go.th/Lopburi/Region/Doc_ShowDetails/15388
 2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
      - แบบคำขอรับรองความรู้ความสามารถ (คร.10)
      - รูปถ่ายขนาด 1x1.5 นิ้ว
      - หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
      - หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.11) หรือ บัตรประจำตัว   ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.12)
      - บัตรประจำตัวประชาชน
      - ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 3. ส่งเอกสารทาง e-mail: saraban-lri@dsd.go.th
 
สอบถามรายละเอียดหรือส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ   
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี โทร. 03 6426 948
ไฟล์แนบ :: 56_File_754_File_คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_06052564152035__04112564105002_.pdf ดาวน์โหลด