การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง เดือนพฤษภาคม 2566

6 มิ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

2 มิ.ย. 2566 5

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับ ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

2 มิ.ย. 2566 5

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

12 พ.ค. 2566 13

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566

12 พ.ค. 2566 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,000 บาท

9 พ.ค. 2566 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมช่างบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1/2566

28 เม.ย. 2566 18

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย

19 เม.ย. 2566 15

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรขนมอบ

19 เม.ย. 2566 15

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพการใช้สมาร์ทโฟน รุ่น 1 และ 2

18 เม.ย. 2566 13

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ