การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

30 พ.ค. 2567 6

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

30 พ.ค. 2567 7

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 4 เดือน

30 พ.ค. 2567 5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ ออนไลน์ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึก (อาชีพเสริม) หลักสูตร การทำเบเกอรี่เพื่อการค้า รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม 1633 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567 9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม (งบจังหวัด) หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การตัดผมชายเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2567

3 พ.ค. 2567 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบ IOT เพิ่อการปลูกพืช รุ่นที่ 1/2567

3 พ.ค. 2567 14

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2567

บริการประชาชนและสถานประกอบการ