การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

6 ก.พ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2

18 ม.ค. 2566 11

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2566

14 ม.ค. 2566 18

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ฝึกยกระดับ การออกแบบติดตั้งประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 1/2566

13 ม.ค. 2566 18

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

5 ม.ค. 2566 16

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

23 ธ.ค. 2565 21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

7 ธ.ค. 2565 29

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565 34

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า

1 ธ.ค. 2565 31

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์

24 พ.ย. 2565 36

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตร การมัดหมี่

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ