การแสดงผล

+
-

ประกาศกำหนดสาขาอาชีพเพื่อให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดำเนินการทดสอบ ตามมาตรา24

กำหนดสาขาอาชีพเพื่อให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามมาตร ๒๔ ตามประกาศข้อ ๕

ไฟล์แนบ :: 56_File_กำหนดสาขาอาชีพเพื่อให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนแก่ผู้ดำเนินการทดสอบ ตามมาตรา24_12032567105854_.pdf ดาวน์โหลด