การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่  : 150 หมู่ที่ 3 

          ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี 

          จังหวัดลพบุรี 15000

โทรศัพท์  :  03 6426 947 - 8

แฟกซ์     :  03 6424 946

E-mail     :  saraban-lri@dsd.go.th

Website  :  www.dsd.go.th/lopburi 

 

ติดต่อเรา