การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคารฝึกช่างเชื่อม

21 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอคราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซล์

19 ก.ย. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมเบเกอรึ่

19 ก.ย. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

15 ก.ย. 2566 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จักสานตะกร้าพลาสติก

15 ก.ย. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซล์

15 ก.ย. 2566 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายบอกทาง

13 ก.ย. 2566 4

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์

13 ก.ย. 2566 3

จัดจ้างซ่อมแซมอาคาร

12 ก.ย. 2566 4

เผยแพร่งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2566

1 ก.ย. 2566 9

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: หลักสูตรยอดนิยมแห่งปี 2023 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซล์แสงอาทิตย์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ