การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ๑๔ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 3/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค. 2567 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน internet of thing เพิ่อการเกษตร รุ่นที่ 1/2567

4 ก.ค. 2567 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2567 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ ๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มิ.ย. 2567 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ ๑ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำขนมฟิวชั่น รุ่นที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 มิ.ย. 2567 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึก (อาชีพเสริม) หลักสูตร ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 มิ.ย. 2567 8

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภาพกิจกรรม ประจำปี 2567

บริการประชาชนและสถานประกอบการ