ไทย

การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 วารสาร DSD e-book เล่ม 50.png 195
2 4 ทักษะในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่.jpg 518
3 10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022.jpg 925
4 แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน.pptx 576
5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 479
6 เทรนด์ IOT.png 1058
7 แรงขับเคลื่อนประเทศไทย 2022.png 549
8 เทรนด์การค้าสู่ METAVERSE.png 668
9 เผยแพร่ Infographic หัวข้อ เทคโนโลยีสะอาด Clean Tech.png 666
10 ทักษะมาแรง ของ 7 สายงาน รันวงการยุคดิสรัป ปี 2022.jpg 1128
11 1646713939480.jpg 359
12 รายงานการศึกษา เรื่อง นโยบายการดึงดูดและจูงใจแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงให้ทำงานในประเทศไทยเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาเศรษฐกิจไทย new.pdf 701