ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566 10

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 13

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 14

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 9

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 16

ใบสั่งซื้อเลขที่ 374/2566

29 ก.ย. 2566 12

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 14

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2566 15

ประกาศ เปิดเผยราคากลาง

29 ก.ย. 2566 15

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม