ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 237/2567

17 มิ.ย. 2567 11

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างผลิตกระเป๋าประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

17 มิ.ย. 2567 24

ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2567

17 มิ.ย. 2567 19

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2567 21

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจภาพรวมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2567 10

ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มิ.ย. 2567 15

ใบสั่งจ้างเลขที่ 235/2567

14 มิ.ย. 2567 68

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย. 2567 72

ใบสั่งซื้อเลขที่ 234/2567

14 มิ.ย. 2567 67

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มิ.ย. 2567 51

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ Excellent Training Center

ปฏิทินกิจกรรม