ไทย

การแสดงผล

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ศูนย์ทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ป้าย

29 พ.ค. 2566 15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป จำนวน 30 ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 พ.ค. 2566 23

ใบสั่งซื้อเลขที่ 226/2566

25 พ.ค. 2566 33

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์และดรัม

25 พ.ค. 2566 24

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ค. 2566 43

ใบสั่งจ้างเลขที่ 225/2566

24 พ.ค. 2566 39

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566 37

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24 พ.ค. 2566 34

ใบสั่งจ้างเลขที่ 224/2566

24 พ.ค. 2566 41

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ จำนวน 68 รายการ

24 พ.ค. 2566 31

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เปิดตัวเว็บไชต์และการฝึกทักษะออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชุดที่ 1

ปฏิทินกิจกรรม