ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567 26

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างโครงการพัฒนาระบบ Mobile Application รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 145

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ค. 2567 40

ใบสั่งซื้อเลขที่ 195/2567

17 พ.ค. 2567 46

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อน้ำดื่ม

17 พ.ค. 2567 128

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาป้องกันและกำจัดหนู มด แมลงสาบ ปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 พ.ค. 2567 31

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

17 พ.ค. 2567 32

ประกาศประกวดราคา การจ้างโครงการยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการบริบาล (ผู่้ดูแลผู้สูงอายุ) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พ.ค. 2567 49

ใบสั่งซื้อเลขที่ 194/2567

16 พ.ค. 2567 53

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 พ.ค. 2567 37