ไทย

การแสดงผล.

+
-

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2566 17

ใบสั่งจ้างเลขที่ 48/2566

28 พ.ย. 2566 10

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมปก และโล่ผู้สนับสนุนในการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 พ.ย. 2566 14

ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2567

27 พ.ย. 2566 11

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

27 พ.ย. 2566 21

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 พ.ย. 2566 11

ใบสั่งจ้างเลขที่ 45/2567

27 พ.ย. 2566 16

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

27 พ.ย. 2566 12

ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2567

27 พ.ย. 2566 18

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2567

22 พ.ย. 2566 27