การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การทำสลัดโรลสีรุ้ง

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ฝึกระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย. 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี