การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศและการพานิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1