การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : แนะนำช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สนพ ลพบุรี

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

แนะนำช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1