การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : VDO แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน (เครดิตกองสื่อสารองค์กร)

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

VDO แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน (เครดิตกองสื่อสารองค์กร) นำมาปรับตัดต่อใหม่โดยยังคงความครบถ้วนของข้อมูลและเนื้อหาสาระที่จำเป็นในการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน