ไทย

การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

กรณีการฝึกในรูปแบบออนไลน์ ขอให้ท่านสมัครฝึกในหลักสูตรที่มีช่วงวันฝึกอบรมไม่ทับซ้อนกัน
กรมขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้ท่านอยู่ในหลักสูตรแรกสุดที่ท่านได้สมัครไว้ และตัดรายชื่อของท่านออกจากหลักสูตรที่ได้ทำการสมัครฝึกซ้ำ


ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
2 ผู้ประกอบอาหารไทย(เฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อายุ 18 ปีขึ้นไป) 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
3 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
4 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ เต็ม
5 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท เต็ม
6 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 27 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
7 ระบบ IOT สำหรับอุตสาหกรรม 18 ปกติ 28 มีนาคม 2566 30 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
8 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 1 เมษายน 2566 5 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
9 PLC ระดับ 1 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม สมัคร
10 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
11 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เต็ม
12 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เต็ม
13 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
14 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม
15 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เต็ม
16 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
17 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 3 เมษายน 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
18 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เต็ม
19 PLC Mitsubisih GX-Work 3 Basic 24 ปกติ 4 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
20 ช่างปูกระเบื้อง 30 ปกติ 4 เมษายน 2566 8 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด เต็ม
21 การโปรแกรม PLC ชั้นสูง เพื่อการประยุกต์ใช้งานในระบบอัตโนมัติ 18 ปกติ 6 เมษายน 2566 8 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
22 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา เต็ม
23 การตัดแต่งผมชายสไตล์วินเทจ 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เต็ม
24 ช่างแต่งผมสตรี 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง เต็ม