ไทย

การแสดงผล.

+
-

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

25 มี.ค. 2567 00:00:00 พิมพ์หน้านี้

...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 13 คน โดยจัดทดสอบมาตรฐานฯ ภาคความรู้ (E-testing) ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และจัดทดสอบมาตรฐานฯ ภาคความสามารถ ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม