การแสดงผล

+
-

สมัครลงทะเบียน แอพพลิเคชั่น “รวมช่าง”

แอพพลิเคชั่นการค้นหารายชื่อช่างฝีมือรายย่อย ที่ผ่านการฝึกอบรมหรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จนมีความชำนาญการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยให้บริการทั้งหมด 3 สาขา แอพพลิเคชั่นนี้  ทำให้เกิดความสะดวก ครบครัน ในการค้นหารายชื่อ สาขา จังหวัด และอำเภอ/เขต เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการในสาขาต่างๆ