การแสดงผล

+
-

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ไฟล์แนบ :: 56_File_474_File_65_อัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ฉบับที่1-8_25620108031837_09122562153005__03022563221454_.pdf ดาวน์โหลด