การแสดงผล

+
-

หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

คู่มือเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ไฟล์แนบ :: 56_File_2565.06.10 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง_16102566140141_.pdf ดาวน์โหลด