การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

26 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

20 ก.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2565

5 ก.ค. 2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสาระสำคัญข้อตกลงที่เป็นหนังสือ ไตรมาส 3

5 ก.ค. 2565

จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน

28 มิ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรอาหารว่างเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2565

23 มิ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 9/2565

23 มิ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 9/2565

23 มิ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 65

9 มิ.ย. 2565