การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัย

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาเช่าค่าบริการอินเตอร์เน็ต

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

27 ก.ย. 2566

จัดจ้างซ่อมแซมระบบประปา อาคารฝึกช่างเชื่อม

21 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอคราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งและบำรุงรักษาโซล่าเซล์

19 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมเบเกอรึ่

19 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

15 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จักสานตะกร้าพลาสติก

15 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟโซล่าเซล์

15 ก.ย. 2566