การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ร10

15 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร การทำขนมเบเกอรึ่ รุ่นที่ 1 /2567

15 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุจัดประชุม กพรปจ ครั้งที่ 1/2567

10 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการประยุกต์ใช้ plc ในงานอุตสาหกรรม

27 ธ.ค. 2566

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจำนวน 5 เดือน

26 ธ.ค. 2566

จัดจ้างซ่อมแซมบ้านพักสำนักงาน

27 ต.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

29 ก.ย. 2566