การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565

7 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

30 ส.ค. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอาชีพเสริม การแปรรูปเนื้อสัตว์

25 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Xerox p355d

23 ส.ค. 2565

ประกาศผู้เสนอซื้อวัสดุฝึก การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์

19 ส.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2565

10 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

3 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม ศิลปะการประดิษฐ์

2 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์

26 ก.ค. 2565