การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้าน คนสวน ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่1

27 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่3

27 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม ขายของออนไลน์

27 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 2

15 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์

13 ก.ย. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2565

7 ก.ย. 2565