การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

7 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า

1 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์

24 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกจักสาน รุ่นที่ 1

4 พ.ย. 2565

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัว

2 พ.ย. 2565

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2565

1 พ.ย. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2565

7 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส 4

7 ต.ค. 2565