การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ รุ่นที่ 1/2566

8 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานวันมาตรฐาน 2566

23 ก.พ. 2566

ประกาศจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมล ยกระดับ

14 ก.พ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

6 ก.พ. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2

18 ม.ค. 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2566

14 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ฝึกยกระดับ การออกแบบติดตั้งประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 1/2566

13 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

5 ม.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

23 ธ.ค. 2565