การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ

11 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

10 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

10 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์

10 พ.ย. 2565

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้งาน PLC ในอุตสาหกรรม

10 พ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนตุลาคม 2565

7 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัคร ขึ้นทะเบียนวิทยากรภายนอก ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2566

3 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1/2566

30 ต.ค. 2565

27 ตุลาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ประจำปี งปม.2566

27 ต.ค. 2565