การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข้อมูลอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประกาศราชกิจจานุเบกษา

5 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัครวิทยากรภายนอกฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

5 ต.ค. 2566

เชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

4 ต.ค. 2566

เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2566

4 ต.ค. 2566

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

29 ก.ย. 2566

สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

21 ก.ย. 2566

นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) จังหวัดลพบุรี

29 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการฝึกอบรม หลักสูตรการทำขนมอบ รุ่นที่ 6/2566

25 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ยช่วยสถานประกอบกิจการ เป็นจำนวนเงิน 486,000 บาท แก่ บริษัท พรอสเพอริตี้ แพค จำกัด

13 ก.ค. 2566