การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

13 ก.พ. 2567

เผยแพร่งบทดลอง เดือน มกราคม 2567

6 ก.พ. 2567

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 5 / 2567

5 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร " การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก " (จำนวนจำกัด)

2 ก.พ. 2567

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร " การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธธุรกิจออนไลน์ " (จำนวนจำกัด)

2 ก.พ. 2567

ฝึกอาชีพเสริม จักสานผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มผู้สูงอายุ

30 ม.ค. 2567

ร่วมเดินรณรงค์ นุ่งโจมห่มสไบ แต่งไทยกันทั้งเมือง ที่หนึ่งของประเทศไทย

19 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรภายนอก ประจำปี 2567

16 ม.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นวิทยากรภายนอก รอบที่ 2

10 ม.ค. 2567