การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร

7 ธ.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2565

6 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ และออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 3/2566

1 ธ.ค. 2565

ขอขอบพระคุณ

28 พ.ย. 2565

สนพ.ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

24 พ.ย. 2565

สนพ.ลพบุรี ให้คำแนะนำการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ

24 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2566

17 พ.ย. 2565

ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2566

11 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับ

11 พ.ย. 2565