การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี มอบเงินกู้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานปลอดดอกเบี้ยช่วยสถานประกอบกิจการ เป็นจำนวนเงิน 486,000 บาท แก่ บริษัท พรอสเพอริตี้ แพค จำกัด

13 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำขนมอบ รุ่นที่ 3

12 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอบรมกลุ่มผู้สูงอายุ

11 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอบรมสาขา การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์

11 ก.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566

5 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

4 ก.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

4 ก.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566

3 ก.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนมิถุนายน 2566

3 ก.ค. 2566