การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ฝึกอบรม หลักสูตร " การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน "

21 มิ.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร " การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ "

21 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์ผูู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรม Gig Worker

21 มิ.ย. 2566

สนพ.ลพบุรี าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช

20 มิ.ย. 2566

สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ตามโครงการ Gig Worker

16 มิ.ย. 2566

8 มิ.ย.2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่

8 มิ.ย. 2566

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ 2 หลักสูตร

8 มิ.ย. 2566

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เข้าร่วมจัดรายการ "ผู้ว่าฯ ลพบุรี พบประชาชน"

8 มิ.ย. 2566

7 มิถุนายน 2566 ออกหน่วยให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ

8 มิ.ย. 2566