การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตรวจติดตาม สปก.2แห่ง

13 ม.ค. 2566

ฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1/2566

13 ม.ค. 2566

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565

6 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงลพบุรี ออกตรวจตราให้คำแนะนำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การประเมินความรู้ความสามารถ และเงินข่วยเหลือหรืออุดหนุนให้แก่บริษัท 2 แห่ง

27 ธ.ค. 2565

23 ธ.ค.2565 สนพ.ลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 4/2566

23 ธ.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรการทำกระเป๋าจากผ้าด้นมือ รุ่นที่ 1/2566

22 ธ.ค. 2565

สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตัดผมชายเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2566

19 ธ.ค. 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

8 ธ.ค. 2565