การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนมกราคม 2566

6 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประเมินและรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5/2566

24 ม.ค. 2566

แนะแนวโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

19 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสัมมนา พรบ

19 ม.ค. 2566

17 ม.ค. 66 สนพ.ลพบุรี ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ สปก. จำนวน 2 แห่ง

17 ม.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ PLC

17 ม.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี เปิดฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

17 ม.ค. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1รุ่นที่ 3/2566

13 ม.ค. 2566