การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

23 ก.พ. 2566

17 ก.พ. 66 สนพ.ลพบุรี ให้คำปรึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ สปก. จำนวน 2 แห่ง

20 ก.พ. 2566

ประสานการฝึกอาชีพ โครงการ Gig worker

16 ก.พ. 2566

รับสมัครฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

15 ก.พ. 2566

คณะทำงานโครงการ Gig worker

15 ก.พ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประเมินและรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 6/2566

15 ก.พ. 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการ Gig worker

15 ก.พ. 2566

สนพ.ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 4/2566

10 ก.พ. 2566

เชิญฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น " คิวช่าง บัดดี้ "

9 ก.พ. 2566