การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกอบขนมอบ

30 มี.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี ร่วมออกบูธจัดนิทรรศการ และให้คำแนะนำด้านพัฒนาทักษะฝีมือ แก่ทหารก่อนปลดประจำการ

29 มี.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย ตามโครงการ Gig Worker

29 มี.ค. 2566

สนพ.ลพบุรี ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ตามโครงการ Gig Worker

29 มี.ค. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 15.50 - 16.00 น. น.ส.ยุวดี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกพลับฟาร์ม ร่วมรายการ “NBT มีคำตอบ”

24 มี.ค. 2566

ฝึกอบรม หลักสูตร การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ให้กับทหารก่อนปลดประจำการ

24 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์

24 มี.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงลพบุรี ออกตรวจให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบกิจการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

24 มี.ค. 2566

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

24 มี.ค. 2566