การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มิ.ย.2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 13/2566

29 มิ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผึกอบรม หลักสูตร การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ

26 มิ.ย. 2566

หลักสูตรช่างตัดผมชาย (ทหารก่อนปลดประจำการ)

26 มิ.ย. 2566

ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ แรงงานอิสระยุค 4.0

26 มิ.ย. 2566

ตรวจความพร้อมศูนย์ทดสอบมาตรฐานผู้ประกอบอาหารไทย

23 มิ.ย. 2566

22 มิ.ย.2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์จังหวัดเคลื่อนที่

22 มิ.ย. 2566

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ฝึกอบรม หลักสูตร " การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน "

21 มิ.ย. 2566

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร " การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเชลล์แสงอาทิตย์ "

21 มิ.ย. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประชาสัมพันธ์ผูู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฝึกอบรม Gig Worker

21 มิ.ย. 2566