การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 จำนวน 2 แห่ง

27 ต.ค. 2565

พิธีลงนามขัอตกลงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

12 ต.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนกันยายน 2565

10 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2566

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอาชีพเสริม การจัดส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ รุ่นที่2

27 ก.ย. 2565

สนพ. ลพบุรี เปิดฝึกอบรมการขายของออนไลน์ ให้แก่ผู้สูงอายุ

24 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ฝึกอาชีพเสริมแก่ผู้สูงวัย

15 ก.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลอง เดือนสิงหาคม 2565

13 ก.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี เปิดฝึกอบรมให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ

2 ก.ย. 2565