การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สนพ ลพบุรี ทดสอบช่างแอร์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1