การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ประเมินและรับรองช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5/2566

24 ม.ค. 2566 11:07:07

...
...
...

24 ม.ค.2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ และออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 5/2566 จำนวน 20 คน  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี