การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

19 ม.ค. 2566 08:52:06

...
...
...
...
...

  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล รุ่น 1/2566 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านคลอง ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี