การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 รุ่นที่ 8/2567

17 มิ.ย. 2567 14:41:22

...
...
...
...

16 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 8 จำนวน 16 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี