การแสดงผล

+
-

เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร “ การประยุกต์ใช้งาน INTERNET OF THINGS สำหรับการเกษตร " ฝึกอบรมวันที่ 6-7 และวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567

12 มิ.ย. 2567 11:06:27

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
เปิดรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร “ การประยุกต์ใช้งาน INTERNET OF THINGS สำหรับการเกษตร " ฝึกอบรมวันที่ 6-7 และวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 รับจำนวน 20 คน เท่านั้น ( ฟรีตลอดหลักสูตร )

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
และศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ (ศูนย์เรียนรู้ 9 ตามพ่อ)  อ.เมือง จ.ลพบุรี

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม
- [ ] อายุ 18 ปีขึ้นไป
- [ ] จบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 ขึ้นไป
- [ ] แรงงานนอก แรงงานภาเกษตร
- [ ] แรงงานอิสระและผู้สนใจการปลูกพืชผักปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายยงยศ น้อยเจริญ 081-948-8965
นางพนอ บญยเนตร 096-295-6944

สนใจสมัครแตะที่ลิ้งค์ด้านล่างนึ้ได้เลย

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdq8cIev1v0Z3.../viewform