การแสดงผล

+
-

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 10 / 2567

5 มิ.ย. 2567 16:11:13

...
...
...

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 10/2567 จำนวน 18 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี