การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฝึกอบรม (งบจังหวัด) หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567

...

ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีได้มีโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ไฟล์แนบ :