การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567

...

ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมยกระดับฝีมือ

หลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๔/๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ไฟล์แนบ :