การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุฝึก (อาชีพเสริม) หลักสูตร การทำเบเกอรี่เพื่อการค้า รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567

...

ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานลพบุรี ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมอาชีพเสริม

๑๓ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :