การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม 1633 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ค. 2567

...

  ตามที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรีได้มีโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม ๑๖๓๓ ลพบุรี จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

   เปลี่ยนลูกหมากกันโครงหน้าและลูกหมากปลายแร็ค GMI จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑ งานผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พรรัตน์ ออโต้เซลส์ ลพบุรี จำกัด (สำนักงานใหญ่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔.๘๔๓.๘๙ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ไฟล์แนบ :