การแสดงผล

+
-

ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

13 ก.พ. 2567 10:36:07

...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 1/2567  จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี