การแสดงผล

+
-

ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 5 / 2567

5 ก.พ. 2567 15:06:17

...
...
...
...
...
...

5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการจัดประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 5 / 2567 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี