การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

19 ธ.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประชุมมอบหมายตัวชี้วัดประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

8 ธ.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

16 พ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 12 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

17 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ต.ค. 2565

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อนำความห่วงใยจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น

4 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

21 ก.ย. 2565

สัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี2566 หัวข้อการสรุปผลการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส

20 ก.ย. 2565