การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประเมินเพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯชีพ

25 เม.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

25 เม.ย. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

20 มี.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

20 ก.พ. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น

17 ม.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส ใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

16 ม.ค. 2566

มาตรการประหยัดพลังงานและน้ำประปา

9 ม.ค. 2566

มาตรการประหยัดพลังงานและน้ำประปา

9 ม.ค. 2566

มาตรการประหยัดพลังงานและน้ำประปา

9 ม.ค. 2566