การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมรับมอบนโยบายผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

27 ต.ค. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

27 ต.ค. 2566

ร่วมประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2566

27 ต.ค. 2566

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

27 ต.ค. 2566

บันทึกเทปรายการทีวีอีสานรวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

27 ต.ค. 2566

ร่วมประชุมการขับเคลื่อน DSD Data Driven sandbox

27 ต.ค. 2566

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นมาตรการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล

27 ต.ค. 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

25 ต.ค. 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร

9 ต.ค. 2566