ไทย

การแสดงผล.

+
-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

การทดสอบความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ทดสอบ

 

 

ไฟล์แนบ :: 507_File_ประกาศกองส่งเสริม_30052567140037_.pdf ดาวน์โหลด